Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten van FenĂȘtre bv de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. In geval van een geschil over de uitleg of interpretaties van deze voorwaarden is de versie in Nederlandse taal leidend.

Bekijk hier de algemene voorwaarden

;