Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten van FenĂȘtre bv de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. In geval van een geschil over de uitleg of interpretaties van deze voorwaarden is de versie in Nederlandse taal leidend. Gebruik de taalswitch op onze website om de Engelse versie van de tekst te bekijken.

Bekijk hier de algemene voorwaarden

Alle relevante informatie is te vinden in het bestand hierboven gelinkt. Heeft u vragen of opmerkingen over onze algemene voorwaarden? Of kon u niet vinden wat u zocht in de tekst? Neem contact op met ons team via info@fenetre.nl

;