Fenêtre bv, gevestigd aan Saturnusstraat 60 U62, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dit privacybeleid kan op elk moment worden gewijzigd als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid is te vinden op www.fenetre.nl.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 5 februari 2024.

Contactgegevens:

https://www.fenetre.nl/
info@fenetre.nl

Saturnusstraat 60, Unit 62
2516 AH Den Haag

Weg der Verenigde Naties 1
3527 KT Utrecht

(+31) 85 042 00 70

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fenêtre bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door te reageren op een vacature op deze website, in correspondentie en telefonisch zoals:
  - Voor- en achternaam
  - Adresgegevens
  - Telefoonnummer
  - E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fenetre.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fenêtre bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Het kunnen beantwoorden en afhandelen van vragen en/of klachten.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Fenêtre bv analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fenêtre bv bewaart uw persoonsgegevens in beginsel niet langer dan strikt noodzakelijk ter realisatie van de in deze Privacyverklaring en de cookieverklaring beschreven doeleinden.

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor het versturen van de nieuwsbrief en/of dienst- en productinformatie totdat u uw toestemming intrekt. Gegevens die Fenêtre bv over u als websitebezoeker heeft verzameld, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

De bewaartermijn verschilt per cookie zoals aangegeven in de Cookieverklaring.

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens langer moeten bewaren, omdat dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als er sprake is van een (te verwachten) geschil of (gerechtelijke) procedure mogen wij uw persoonsgegevens ook langer bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fenêtre bv deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fenêtre bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Fenêtre bv uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Wij delen persoonsgegevens bijvoorbeeld ook met de volgende partijen:

 • Sociale media partijen, zoals YouTube, voor zover u akkoord gaat met de plaatsing van cookies van deze partijen op de website.
 • Google-diensten, zoals Google-Analytics 4 en Google Tag Manager.
 • Als u hiervoor toestemming heeft gegeven: anderen derden.

De Website van Fenêtre bv bevat ook links naar websites van derde partijen. Als u op deze links klikt, verlaat u onze Website. Deze Privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op het gebruik van uw persoonsgegevens door derde partijen.

Cookies die wij gebruiken

Fenêtre bv gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Tevens vragen wij u toestemming voor het plaatsen van marketing cookies, op grond van uw toestemming mogen wij deze marketing cookies plaatsen.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fenêtre bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fenetre.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fenêtre bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We besteden veel aandacht aan het beveiligen van gebruikersgegevens en opslag. Daarom hebben we de beste beveiligingsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat u altijd beschermd bent tegen netwerkmisbruik, spam en andere kwetsbaarheden.

 • Beveiliging tegen spam
 • Virus- en malwarebescherming
 • HTTPS-verbinding
 • SSL-codering
 • Back-ups
 • Data herstel

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fenetre.nl.

;