Onze release notes vatten de wijzigingen binnen specifieke releases samen. We maken onderscheid tussen nieuwe functies, verbeteringen en bugfixes.

Versie 1.8.0.5

Nieuwe functies

 • Het is nu mogelijk om input-audio en output-audio op te nemen.
 • Het is nu mogelijk om het volume van de uitvoer en de nieuwe invoeraudio aan te passen bij het maken van een opname.

Verbeteringen

 • Sneltoetstegels voor Regio/Volledig scherm/Actieve schermopname toegevoegd aan het startscherm. Dit vervangt de vorige sneltoets voor opnemen.
 • Maakte het mogelijk maken van uitvoeraudio-opname eenvoudiger door de installatie van de virtual-audio-capturer-plug-in impliciet te maken.
 • Bijgewerkte pictogrammen voor de verschillende vastlegopties.

Bugfixes

 • Het inschakelen van de functie 'kliks weergeven' tijdens het opnemen werkt nu naar behoren. Voorheen werkte het alleen na het herstarten van een opname.

Versie 1.8.0.4

Verbeteringen

 • Bijgewerkte standaard sneltoetsen voor directe opname naar minder vaak gebruikte sneltoetsen.
 • Het pictogram bijgewerkt dat wordt gebruikt om de status van de audio-opname weer te geven (microfoon -> luidspreker).

Bugfixes

 • Link bijgewerkt in het 'About' gedeelte van de app. Leid nu naar de juiste website voor de Fenêtre Capture Tool.

Versie 1.8.0.3

Bugfixes

 • Opgelost dat de 'arrow with text' functie niet werkte bij schalen van boven 225%

Versie 1.8.0.2

Nieuwe functies

 • Ja kan nu het weergeven van bestandspaden in de Windows-melding inschakelen via het tabblad 'General' in de instellingen.

Verbeteringen

 • Als de beschikbare opslagmap niet beschikbaar is, kunt u nu een tijdelijke back-uplocatie selecteren die voor de rest van de sessie wordt onthouden.

Bugfixes

 • Lost een crash op die zou optreden bij het gebruik van de functie voor 'opslaan als' wanneer de standaardopslagdirectory niet beschikbaar was.

Versie 1.8.0.1

Nieuwe functies

 • Je kan nu een x gebruiken om het opnameoptiemenu te sluiten.

Verbeteringen

 • Het in-/uitschakelen van audio-opname is aangepast om een ​​eigen sectie te hebben en een selectievakje te gebruiken om meer in overeenstemming te zijn met de andere opname-opties.

Bugfixes

 • De applicatie crashte soms als hij een paar uur op de achtergrond draaide. Dit is nu opgelost.

Versie 1.8.0.0

Nieuwe functies

 • Je kan nu kiezen tussen de volgende opties voor opnamekwaliteit: laag/normaal/hoog. Deze hebben invloed op de kwaliteit van de uiteindelijke opname en op de bestandsgrootte. De vorige instelling was hetzelfde als normaal.
 • Ja kan er nu voor kiezen om de opgenomen video's altijd te schalen naar een specifieke uitvoerresolutie. Dit zorgt ervoor dat de uitgevoerde video een vaste resolutie heeft die kan worden gebruikt voor het uploaden naar bronnen zoals YouTube.
 • Je kan er nu voor kiezen om audio in combinatie met video op te nemen. Om dit te laten werken, moet het apparaat voor het vastleggen van virtuele audio worden geïnstalleerd. Dit gebeurt automatisch bij het installeren van de opnametool. Als het niet is geïnstalleerd, kan het ook worden geïnstalleerd via het instellingenmenu op het tabblad Opnemen.
 • Je kan de opnamekwaliteit/audio/schaal per opname configureren. De standaardinstellingen van 'Settings' worden in eerste instantie gebruikt en kunnen worden gewijzigd.
 • Je kan nu annotatietools weergeven/verbergen tijdens het opnemen.
 • Bij het maken van een schermopname kan je nu kiezen uit drie opties: regio, alle schermen en actieve schermen.
 • Tijdens het opnemen kan je nu sneltoetsen gebruiken om een ​​opname te stoppen/starten/pauzeren en om tussen de annotatietools te schakelen. Klik op de weergegeven sneltoetscombinatie naast de knop om deze te wijzigen. Opnamesneltoetsen kunnen ook gewijzigd worden vanaf de 'Settings' pagina.
 • Nieuwe annotatie: Block, kan worden gebruikt om delen van het scherm te blokkeren, vergelijkbaar met de pixeltool. De vulkleur kan dynamisch worden aangepast en is standaard ingesteld op de standaardkleur voor lijntekeningen.
 • Je kan nu 'kliks weergeven' inschakelen tijdens het opnemen om bubbels weer te geven op plaatsen waarop u hebt geklikt.
 • Nieuwe annotatie: Blur, je kan nu items vervagen met de nieuwe vervagingstool. Dit werkt op dezelfde manier als de tool Pixelate, maar past een zachter effect toe.

Verbeteringen

 • Uitvoervideo wordt gecodeerd met behulp van FastStart. Dit zorgt ervoor dat de video optimaal is om te uploaden naar streaming websites en zorgt er ook voor dat de video sneller kan worden geladen.
 • De video-opties verplaatst naar de bovenste balk voor opname.
 • Ontbrekende sneltoetsen worden nu automatisch toegevoegd in plaats van de gebruiker te vragen al zijn sneltoetsen opnieuw in te stellen.
 • Wijzig nu de sterkte van de pixelvormingstool als de standaardsterkte niet voldoende is voor uw specifieke configuratie.
 • Release notes worden nu weergegeven in een nieuw type scherm in plaats van de website weer te geven.
 • Applicatieversie is nu rechtsboven zichtbaar.
 • Verbeterd geheugengebruik van de applicatie. Idle gebruik is nu 1/4e van wat het vroeger was.
 • U kunt nu het GIF-voorbeeld van uw opgeslagen opname uitschakelen om het opslagproces te versnellen.
 • Als Outlook niet op het systeem wordt gevonden, worden de e-mailknoppen niet uitgeschakeld in plaats van verborgen. Als u de muisaanwijzer eroverheen beweegt, wordt een tooltip weergegeven die aangeeft wat er kan worden gedaan om de functie in te schakelen.
 • Nieuwe sectie toegevoegd aan het tabblad 'Integrations' op de instellingenpagina voor Outlook-integratie.

Bugfixes

 • Bij het herstarten van een opname werden niet alle opties correct gereset.
 • Bij het starten van een opname werden ook de afmetingen getoond.
 • Bij het slepen in het opnamegebied was de bovenste balk niet verborgen.
 • Bij gebruik van de stappenannotatie in combinatie met gewijzigde vensterschaling, zou de aanvankelijke plaatsing verschoven zijn.
 • Een crash verholpen bij het openen van de pagina met release-opmerkingen.
 • Vaste geheugen-/coderingsfout bij het opnemen van langere video's. Als er eerder langere video's dan 5 minuten waren opgenomen, stopte de opname na 5-6 minuten.
 • Een bug gerepareerd waarbij een regio niet kon worden vastgelegd vanaf de linkerbovenhoek van het scherm.
 • Pictogram voor stappen was niet overal consistent.
 • Geüpdatete link naar de productpagina van de opnametool op de over-pagina.

Versie 1.7.0.0

Nieuwe functies

 • Wanneer je de functie Opslaan als gebruikt, wordt in eerste instantie de eerder gebruikte map gebruikt. Je kan dit wijzigen via de instellingen.
 • Zet nu alle sneltoetsen met een enkele knop terug naar hun oorspronkelijke standaardwaarden.
 • Je kan nu de dikte van de pijl wijzigen wanneer je de optie 'Tekstvak met pijl' gebruikt.
 • Wanneer je een updatemelding ontvangt, kan je nu kiezen voor: Nu bijwerken, Herinner mij, Negeer. Wanneer je op Negeren drukt, wordt je pas aan de update herinnerd als je de Capture Tool opnieuw start.
 • Wanneer je op de updatemelding klikt, wordt de instellingenpagina geopend daar kan je kiezen om de update handmatig te starten.
 • Je kan de functie 'vergrendelen/ontgrendelen' gebruiken om je scherm te 'ontgrendelen' tijdens het vastleggen. Hierdoor kan je op vensters klikken die achter het vastlegvenster zijn geopend om iets naar voren te brengen dat je wil vastleggen.

Verbeteringen

 • Updaten gebeurt nu met behulp van een ondertekend .MSI-bestand. Dit vermindert de complexiteit en voorkomt ook een Windows SmartScreen-waarschuwing bij het downloaden.
 • De standaard sneltoets voor screenshots is gewijzigd van 'PrintScreen' naar 'Ctrl+PrintScreen'. Deze combinatie legt alle soorten vensters vast, inclusief admin-vensters.
 • Tekst met uitleg over de Windows-beperking van het vastleggen van beheerdersvensters is bijgewerkt met mogelijke tijdelijke oplossingen.
 • Bij het voor het eerst sluiten van de vastlegtool met de X, wordt een Windows-melding weergegeven die de gebruiker meldt dat de vastlegtool nog steeds op de achtergrond actief is.
 • Verbeterde kwaliteit van de pijlvorm, ook bij verschillende schaalinstellingen van Windows.
 • Werkbalk voor pijlvorm wordt nu correct weergegeven aan de basis van de pijl, zelfs na het wijzigen van de grootte.
 • Na het updaten van de schermopname app wordt het controleren op updates overgeslagen. In plaats daarvan zie je een bevestigingspop-up van waaruit je de realease notes direct kan openen om te zien wat er nieuw is.
 • Wanneer de schermopname tool wordt bijgewerkt, zie je nu een passief Windows-installatieprogramma. Voorheen was dit verborgen, maar omdat sommige gebruikers zich misschien afvragen of er tijdens de update überhaupt iets op de achtergrond gebeurt, is deze functie toegevoegd.
;